Forhistorie

Forhistorien for oprettelse af en bibliteksvenneforening i Langeskov.

 

Byrådet i Kerteminde Kommune beslutter i 2013 at Langeskov Bibliotek på sigt skal flyttes til en ny lokalitet med tidssvarende rammer for Fremtidens Bibliotek.

Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev Langeskov Rådhus en ”filial” af Kerteminde Kommunekontor. I eftersommeren 2013 lød planerne fra byrådet, at Langeskov Rådhus skulle sælges og rives ned.

Derfor mødtes en gruppe borgere i september 2013 på Langeskov Bibliotek for at protestere imod at sælge rådhuset. Vi startede en underskriftsindsamling og gik fra hus til hus og fik samlet 1640 underskrifter til bevarelse af Langeskov Rådhus, da det har en central beliggenhed med gode adgangsforhold og plads til fremtidens bibliotek og kulturelle aktiviteter, altså Langeskov Biblioteks- og Kulturhus.

Underskrifterne blev afleveret til daværende borgmester Sonja Rasmussen, som ikke kunne love noget, men gav os det gode råd, at vi kunne danne en venneforening for biblioteket i Langeskov for at få mere gennemslagskraft.

Langeskov Biblioteks Venner var næsten en realitet – vi gik i gang med de indledende manøvrer og den 16.januar 2014 holdt vi stiftende generalforsamling med stort fremmøde.

Der blev valgt en bestyrelse på 5 medlemmer.

Oprindelig bestyrelse:

Formand: Kirsten Jelling Holm

Kasserer: Joan Ziskason

Sekretær: Eva Gadegaard Sørensen

Bestyrelsesmedlemmer:

Arnt Josefsen

Gert Ladefoged